Top Ad unit 728 × 90

Сайт за пенсионери

Горещо:

top

Как обществената нагласа играе важна роля в процеса на деинституционализация на възрастните хора с умствена изостаналост и психични разстройства

 


Агенцията за Социално подпомагане реализира дейностите по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, BG05М9ОР001-2.038-0001-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


По данни на Алфа Рисърч от проведеното социологическо проучване за ефекта от комуникационната кампания по процеса на деинституционализация на възрастните хора с умствена изостаналост и психични разстройства регистрира добра основа за развитието на процеса, доколкото местните общности и широката общественост са по-скоро позитивно настроени към новите услуги и начин на живот на тези хора. Въпреки това, все още съществуват задръжки и скептицизъм сред тези, които не познават и нямат информация за деинституционализацията и хората с такъв тип проблеми. Колкото повече позитивни примери вижда обществото, толкова по-вероятно е да бъдат преодолени страховете и предразсъдъците към тази група хора. Необходимо условие за успеха на процеса, е осигуряването на достатъчен като брой и добре мотивиран персонал, който да се грижи за хората с тези проблеми. В противен случай процесът по деинституционализация рискува да се сведе само до физическото им преместване от една сграда в друга.

Към настоящия момент обществото вижда три основни позитива от процеса на деинституционализация: по-добри материални условия, по-добра грижа, повече самостоятелност за възрастните хора с умствени увреждания и психични разстройства.

Същевременно, като ключови дефицити, се посочват липсата на лекари, които да следят лечението на пациентите, недостигът на персонал, който да ги обгрижва, опасенията, че тези хора не могат да се справят самостоятелно и могат да навредят на себе си и на околните. Намирането на решения на тези дефицити е важна предпоставка за по-положително отношение на обществото към хората с увреждания, но и към самата система на грижа за тях.

Колкото повече позитивни примери вижда обществото, толкова по-вероятно е да бъдат преодолени страховете и предразсъдъците към тази група хора.

 

     До края на проекта „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“ се предвижда закриването на още 5 специализирани институции за пълнолетни лица с психични разстройства и на 5 специализирани институции за пълнолетни лица с умствена изостаналост.

Към този момент са закрити специализирани институции, успешно са изведени 517 потребители от специализирани институции и пациенти от Държавните психиатрични болници, като са изготвени 1007 оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на лицата, настанени там.

 


    За целите на проекта се извършва оценка и анализ за степента на удовлетвореност от новите условия на живот на изведените от специализирани институции и от Държавните психиатрични болници, настанени в 37 новоразкрити Центрове за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства и умствена изостаналост. Разработени са методики за оценка и обучителни пакети за специалистите от социалната и здравната система по програми за социална рехабилитация с хора с психични разстройства и с умствена изостаналост. Извършен е анализ на всички специализирани институции за хора с увреждания и Домовете за стари хора. Разработена е комуникационна стратегия за промяна в обществените нагласи към процеса на деинституционализация на лицата с психични разстройства и с умствена изостаналост, като за целта са организирани и проведени информационни кампании в 28-те области в страната.


 

 

 

Как обществената нагласа играе важна роля в процеса на деинституционализация на възрастните хора с умствена изостаналост и психични разстройства Reviewed by Viseo on September 15, 2023 Rating: 5

Форма за контакти и реклама

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.